Your browser does not support JavaScript!
體育得獎成果
作者 : System Administrator 發佈日期 : 2004-05-26

99學年度
女排
[南日盃冠軍] [大日盃季軍]
男籃
[大日盃冠軍] [男日盃季軍]
男排
[南日盃冠軍]

98學年度
男籃
[南日盃亞軍]
男排
[南日盃亞軍]
女排
[南日盃季軍]
混排
[南日盃亞軍]

97學年度
男籃
[全國大日日盃冠軍] [人文盃亞軍] [南日盃亞軍]
女籃
[人文盃亞軍] [南日盃季軍]
女排
[人文盃亞軍] [南日盃季軍]
女子單人羽球
[南日盃亞軍]

96學年度
男籃
[人文學院盃冠軍] [南日盃冠軍] [全國大日盃殿軍]
女籃
[人文學院盃亞軍] [全國大日盃季軍]
男排
[人文學院盃亞軍]
女排
[人文學院盃亞軍]


有意參加系籃排同學請洽體育組

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼